Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach kontaktów handlowych oraz serwisu internetowego etrans.pl.

Dane Administratora danych

Administratorem danych osobowych, zawartych w Serwisie, jest firma PUH "ETRANS" Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Łaziska Górne, ul. Leśna 1, NIP 6351001732, REGON 272298483 zwanym dalej Administratorem. Kontakt z inspektorem danych : iod@etrans.pl

Cele i zakres przetwarzanych danych

Serwis internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach wprowadzone w formularzach w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zadane pytanie jak również w celach określonych w Polityce wykorzystywania plików cookies zgodnie z art. 6 I f) RODO.

W przypadku realizacji innych kontaktów i umów handlowych przetwarzamy następujące dane osobowe: dane teleadresowe , historię połączeń telefonicznych oraz kontaktów , ich nagrania , dane dotyczące pojazdów oraz daty badań technicznych, dane dotyczące umów oraz faktur, pierwszej rejestracji, historii serwisowania oraz dane techniczne Twojego pojazdu, w tym dane diagnostyczne, wykonane prace oraz o używanych częściach, w tym numer identyfikacyjny pojazdu.

Dane przetwarzamy w celach:

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych, w tym przekazywanie do państw trzecich oraz odpowiednich podmiotów udzielających gwarancję są :

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do czasu cofnięcia zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych masz prawo do:

Zgodnie z art. 77 RODO, masz prawo do wniesienia skargi do kompetentnego organu ds. danych osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Organ nadzorczy odpowiedzialny w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Kontakt

Pytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres: iod@etrans.pl.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności.
Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

Polityka wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

 1. Serwis internetowy etrans.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.
 2. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu:
  1. zwiększenia użyteczności serwisu internetowego i dopasowania jego zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika
  2. tworzenia anonimowych statystyk na podstawie systemu Google Analytics (analizy działań Użytkowników w serwisie internetowym i danych demograficznych) z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika
  3. wyświetlania reklam remarketingowych za pośrednictwem systemu Google AdWords do Użytkowników, którzy odwiedzili serwis internetowy
  4. wyświetlania reklam spersonalizowanych, dopasowanych do zainteresowań użytkowników i ich zachowań w sieci
 3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności serwisu internetowego.

Kontakt

Pytania dotyczące polityki wykorzystywania plików cookies należy kierować na adres: iod@etrans.pl.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce wykorzystania plików cookies.
Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Użytkownik serwisu internetowego powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które mają dostęp do Internetu. Urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową "firewall".
 2. Zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishing (narzędzi), które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod instytucję lub dany podmiot gospodarczy.
 3. Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach e-mail, których Użytkownik się nie spodziewał np. od nieznanych nadawców. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z nadawcą np. telefonicznie.
 4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.
 5. Użytkownik serwisu korzystający z domowej sieci Wi-Fi powinien ustawić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.